Τεστ Επιλογής Προσωπικού Στελέχωση - Reqruiting Προγράμματα - Παροχές - Επιδόματα Job Analysis - Job Description Καταχώρηση Βιογραφικού Καταχώρηση Στοιχείων Εταιρίας Συμβουλές για τον υποψήφιο Εργασία.gr - Powered by WebCore IT Εγγραφή Αρχική Σελίδα Επικοινωνία
Ρούχα για την γυναίκα τον άνδρα και το παιδί, ένδυση.gr

Αναζητώ Εργασία Αναζητώ Προσωπικό


 

Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος

 Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος  Ένα προσεγμένο Βιογραφικό σημείωμα χωρίζεται σε 4 μέρη:

1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Στο 1ο μέρος που αφορά τα στοιχεία της ταυτότητας του υποψηφίου αναφέρονται :

Το όνομα
Το επώνυμο
Η πλήρης διεύθυνση
Το τηλέφωνο &
Οι στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες

Η ημερομηνία, ο τόπος γέννησης, η οικογενειακή κατάσταση και η εθνικότητα αναφέρονται στην περίπτωση που αυτό βοηθάει τον υποψήφιο. Τονίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια, τα στοιχεία αυτά συνηθίζεται να αναφέρονται στο τέλος του βιογραφικού σημειώματος ώστε να μην βαρύνουν όσο τα υπόλοιπα σπουδαιότερα στοιχεία όπως οι εμπειρία και οι σπουδές του υποψηφίου.

2) ΣΠΟΥΔΕΣ

Στο 2ο μέρος δίνεται έμφαση στις σπουδές και την επιμόρφωση του υποψηφίου αναφέροντας τις:

Δευτεροβάθμιες Σπουδές
Τριτοβάθμιες - Πανεπιστημιακές Σπουδές
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Γνώσεις ξένων γλωσσών
Υποτροφίες
Γνώσεις Η/Υ
Επιμορφωτικά σεμινάρια
ΠΤΥΧΙΑ : Για τα πτυχία, αναφέρεται το έτος απόκτησης, το πανεπιστήμιο και ο ακριβής τίτλος, ενώ οι βαθμοί αναφέρονται μόνο όταν είναι πολύ καλοί.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: Εάν έχετε παρακολουθήσει πολλά επιμορφωτικά σεμινάρια, αναφέρετε μόνο όσα έχουν άμεση σχέση με τη θέση εργασίας που διεκδικείτε.
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: Αναφέρετε το επίπεδο γνώσης που έχετε (άριστη γνώση, πολύ καλή, μέτρια).

3) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΑ


Στο 3ο τμήμα παρουσιάζονται χρονολογικά ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη, οι θέσεις εργασίας που κάλυψε ο υποψήφιος στο παρελθόν.
Στο τμήμα αυτό δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω:

ΕΤΑΙΡΙΑ: Για κάθε προηγούμενη θέση εργασίας αναφέρετε με κεφαλαία τα στοιχεία της εταιρίας και με παύλα ή παρένθεση την πόλη-έδρα & τον τομέα δράσης της εταιρίας
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: Με γνώμονα τις απαιτήσεις της θέσης που σας ενδιαφέρει, αναφέρετε τις αρμοδιότητες που είχατε στις προηγούμενες θέσεις εργασίας. Αν αυτές συμπίπτουν με τα κριτήρια της υποψηφιότητας τότε θα βρεθείτε σε πλεονεκτική θέση.

ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ: Σε περίπτωση που δεν έχετε προηγούμενη εμπειρία, αναφέρετε πρακτικές ασκήσεις, ή εποχικές εργασίες που κάνατε, παραθέτοντας όλες τις δεξιότητες που αποκτήσατε από αυτές.

4) ΔΙΑΦΟΡΑ


Στο 4ο μέρος βιογραφικού παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν :

Τα ενδιαφέροντά του & τις δραστηριότητές του υποψηφίου
Τους επιστημονικούς συλλόγους ή τις οργανώσεις στις οποίες είναι μέλος ο υποψήφιος
Τα άτομα που μπορούν να του δώσουν συστατικές επιστολές
Τα ταξίδια στο εξωτερικό
Την ύπαρξη άδειας οδήγησης (μόνο εάν είναι κριτήριο πρόσληψης)
Τη διαθεσιμότητα για ταξίδια, μετακινήσεις ή εργασία σε άλλη πόλη (μόνο εάν έχουν σχέση με τη θέση εργασίας)


Βρείτε ένα παράδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος μίας σελίδας :
cv_ex.doc (25 kb)

 
 Εισαγωγή Μέλους

Username:

Password:


Ξέχασα τον κωδικό μου!
Το username είναι:
Παρακαλώ στείλτε μου τον κωδικό μου

 
 
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τα πρώτα βήματα
Η κατάλληλη περίοδος
Σε ποιες εταιρίες να απευθυνθώ

 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σύνταξη Βιογραφικού
Μυστικά ενός Βιογραφικού
Συνοδευτική Επιστολή

 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Ερωτήσεις από αξιολογητές
Ερωτήσεις από υποψήφιους
Παγίδες στη συνέντευξη

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Πτυχία με ζήτηση
Προτιμήσεις υποψηφίων
Μεταπτυχιακά με ζήτηση
Επαγγελματική κατάρτηση

ΔΙΑΦΟΡΑ
Τεστ επιλογής προσωπικού
Ώρα για αλλαγή εργασίας